04 September 2011


॥  श्री गजानन प्रसन्न  ॥


संस्कार भारतीत माझी अगदि प्रथम, १० ऑक्टोबर २००३ ह्या दिवशी, पुण्यातील कृषी महाविद्यालयात  श्री.सतीश ब्रह्मे ह्यांचेशी ओळख झाली व माझ्या चित्रकलेचे पंख पुन:श्च फडफडू लागले ! तेव्हा पासून जवळ जवळ आजपर्यंत, त्यांनी स्वत:  बनवलेल्या व स्थापित केलेल्या गणपतीचे दर्शनाला ते आवर्जून बोलावतात व मी ही तत्परतेने दर्शना ला जात असतो. आज त्याचे दर्शन आपणा सर्वांना घडवित आहे ! बोला गणपती बाप्पा मोरया .

ही काही छायाचित्रे !

१) हा गणपती श्री. सतीश ब्रह्मे ह्यांनी बनवलेला आहे.२) आणि हा कु. देवश्री हीने ( श्री. ब्रह्मे ह्यांची कन्या ही पण दर वर्षी गणपती करते) केलेला आहे.

No comments: